Resultater fra stationsafprøvning / materialeprøve for Oldenborgshingste 20. oktober 2012, Skanderborg

Hingst Min Point Difference  
Gaugain af Bækkeskov 682,5 787 104,5 Bestået
Risbjerggaards Hitman 682,5 705 22,5 Bestået
Lorenzo Bedsted 682,5 672,3 -10,2 Ej bestået