Propositioner

Læs grundigt, da der er ændringer i forhold til tidligere år.

Hvad er championater for oldenborgheste?

Det er championater for 4 års, 5 års samt 6 års og ældre dressurheste.

Championatets indledende runder afvikles flere steder i landet i forbindelse med afholdelse af stævne i de 4 aktivitetsudvalg.

Der bliver afholdt et finaleshow i forbindelse med Dansk Oldenborg Avls Eliteskue, hvor der vil være en roset til alle ekvipager og ærespræmie til vinderne.

Formålet med at afholde championater for oldenborgheste er, at det bliver nemmere for alle, der selv har lyst til at fremvise sin hest, at få et "R" på hestens stamtavle. Et "R"; på hestens stamtavle er et bevis på, at hesten kan rides.

Championaterne vil blive afholdt udendørs, så vidt muligt.

Til championaterne vil der blive lagt vægt på kriterierne – ridelighed, grundgangarterne og kapacitet.

Skridt

Skridt er en firetaktet gangart, som er velmarkeret og kan fastholdes i alt skridtarbejdet. Når hestens for- og bagben i samme side bevæger sig næsten samtidigt, bliver skridten en næsten samtidig bevægelse. Denne uregelmæssighed, som kan kaldes uregelmæssig eller måske endda pasagtig, medfører en betydelig lavere skridtkarakter, idet det er en grundfejl.

Det er i gangarten skridt, at dressurens ufuldkommenhed er tydeligst. Det er også derfor hesten ikke skal gå til biddet på det tidlige træningsstadium. En for overdreven samling vil ikke kun ødelægge den samlede skridt, men også middel og fri skridt.

Trav

Trav er en totaktet diagonal bevægelse (venstre for og højre bag og modsat) adskilt af et svævningsmoment.

Hesten skal sætte i trav uden tøven og traven skal altid være frigjort, aktiv og med regelmæssige skridt. Travens kvalitet bedømmes ud fra det generelle indtryk, ensartetheden og elasticiteten af travtrinene, som skal komme fra en eftergiven og smidig ryg og en engageret bagpart samt evnen til at fastholde den samme rytme og naturlige balance. Selv efter overgang fra et travtempo til et andet.

Galop

Galoppen er en tretaktet bevægelse, hvor højregaloppens benflytning er som følger: Venstre bagben følges af det diagonale benpar venstre forben og højre bagben og til sidst højre forben.
Herefter kommer et svævningsmoment med alle fire ben uden kontrakt til jorden, inden det hele gentages.

Galoppen skal hele tiden se let og regelmæssig ud. Hesten skal give indtryk af, at den galopperer op ad bakke uden modstand. 

Galoppen vurderes ud fra det generelle indtryk, regelmæssighed og letheden som stammer fra let kontakt på biddet med en blød og eftergivende overlinie.

Bagbenene skal være engagerede med en aktiv haseaktion og evnen til at fastholde samme i vendinger skal være tydelig. Hesten skal desuden altid gå med bagbenene i forhovenes spor (ikke på to spor).

Kapaciteten bedømmes ved at dommerne ser på – de tre grundgangarter, typen og hestens fysiske kvalitet, dens udstråling, lethed hvormed programmet gennemføres og dens eftergivenhed og smidighed.

Klasse for 4 års heste

Klassen afvikles som en gangartsbedømmelse (rides efter dommerens anvisning) med 2-3 ekvipager på banen ad gangen i ca. 8-10 min. For at opnå et "R" skal 4 års hesten som minimum have et gennemsnit på 7,0.

Ved lige placering vil ekvipagen med flest points i Kapacitet være bedst placeret. Står to eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i Ridelighed være bedst placeret.

Der vil blive uddelt rosetter til de ekvipager, som har redet klassen til minimum 7,0. Disse ekvipager vil samtidig opnå adgang til at tilmelde sig til finaleshowet, der afholdes i forbindelse med eliteskuet.

Ved finaleshowet, vil klassen ligeledes blive afviklet som en gangartsklasse, hvor der rides efter dommerens anvisning. Til finaleshowet vil der være rosetter til alle ekvipager og ærespræmie til den bedste ekvipage.

Det er i denne klasse tilladt at ride med pisk (120cm inkl. snert) eller sporer – ikke begge dele.

Klasse for 5 års heste

Ekvipagerne bedømmes i programmet FEI Dressurprogram for 5 års – Indledende. For at opnå et "R", skal ekvipagen have et gennemsnit på minimum 7,0.

Ved lige placering vil ekvipagen med flest points i Kapacitet være bedst placeret. Står to eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i Ridelighed være bedst placeret.

Der vil blive uddelt rosetter til de ekvipager, som har redet klassen til minimum 7,0. Disse ekvipager vil samtidig opnå adgang til at tilmelde sig til finaleshowet, der afholdes i forbindelse med eliteskuet.

Ved finaleshowet, vil ekvipagerne blive bedømt i programmet FEI Dressurprogram for 5 års-Finale. Til finaleshowet vil der være rosetter til alle ekvipager og ærespræmie til den bedste ekvipage.

Klasse for 6 års og ældre heste

Championatet kan startes af 6 år og ældre heste. Der er ikke nogen grænse for hvor høje klasser man har startet.

Ekvipagerne bedømmes i programmet LA5 - A. For at opnå et "R", skal ekvipagen have et gennemsnit på minimum 7,0.

Ved lige placering vil ekvipagen med flest points i Kapacitet være bedst placeret. Står to eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i Ridelighed være bedst placeret.

Der vil blive uddelt rosetter til de ekvipager, som har redet klassen til minimum 7,0. Disse ekvipager vil samtidig opnå adgang til at tilmelde sig til finaleshowet, der afholdes i forbindelse med eliteskuet.

Ved finaleshowet, vil ekvipagerne blive bedømt i programmet LA5- A. Til finaleshowet vil der være rosetter til alle ekvipager og ærespræmie til den bedste ekvipage.

Tilmelding til finaleshow

Finalen afholdes i forbindelse med Dansk Oldenborg Avls eliteskue.

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at dagen er et heldags arrangement, hvorfor bestilling af opstaldning kan være en fordel.

Såfremt man opnår sit ”R” ved de lokale stævner, får man invitation til Finalen. Tilmelding til finalen foregår via DRF GO.

Har man deltaget ved DRF Championater og opnået min 7,0 er man ligeledes inviteret til Finalerne.

Man skal selv henvende sig til den stævneansvarlige på mail med informationer på kvalifikationen.

Der skal være betalt tilmeldingsgebyr samt for evt. opstaldning inden start, ellers vil anmeldelsen blive annulleret.

Hvilke ryttere kan deltage?

Championatet er åbent for ryttere, som er medlem af Dansk Oldenborg Avl, samt ryttere, der starter på en hest, hvis ejer er medlem af Dansk Oldenborg Avl.

Dog kan ryttere, der ikke er medlem af Dansk Oldenborg Avl, eller ryttere, der rider en hest, hvis ejer ikke er medlem af Dansk Oldenborg Avl, deltage mod betaling af et højere tilmeldingsgebyr.

Det er tilladt at skifte rytter ved Finalestævnet.

Hvilke heste kan deltage?

Championatet er åbent for alle oldenborgheste med DOA bordeaux pas, samt oldenborgheste med minimum 25 % oldenborgblod og hvis far er kåret / avlsgodkendt i DOA, samt alle øvrige DOA kårede individer, herunder vallaker, der er vallakbedømt.

Passet skal fremvises på pladsen før klassens start.

Følhopper

Idet, følhopper der ikke har folet minimum 4 måneder før afholdelsen af championatet i flg. DRF's reglement ikke kan deltage ved kvalifikations stævnerne, er der mulighed for, for så vidt de overholder 4 måneders reglen, at starte en kvalifikations klasse ved Eliteskuet. Hvis man her opnår sit "R" med minimum 7,0 kan man efterfølgende starte Finale klassen.

Dommere

Championatet vil blive bedømt af to dommere. Hvor af mindst den ene er fra Dansk Rideforbunds championatsdommerliste, den anden dommer skal mindst være B-dommer.

Generelle bestemmelser

 • Tvivlsspørgsmål stilles til bestyrelsen
 • Alle hestepas fremvises i sekretariatet inden klassens start
 • Optømning i alle klasser er trense
 • Det er ikke tilladt at benytte hjælpetøjler, hverken på opvarmningsbanen eller konkurrencebanen
 • Hvor intet andet er anført, er Dansk Rideforbunds reglement med seneste rettelser gældende
 • Der vil på dagen være mulighed for at få en kopi af kritikken (henvendelse i sekretariatet efter klassens afslutning)
 • Championatet holdes udendørs

BEMÆRK – Bandager, gamacher og klokker er ikke tilladt!

Hvad koster det at deltage?

 • Championat – medlem - kr. 350,-
 • Championat – ikke medlem - kr. 600,-
 • Boks til championat – se prisen hos de respektive Aktivitetsudvalgs stævneinfo.
 • Finaleshow - medlem - kr. 300,-
 • Finaleshow – ikke medlem - kr. 500,-
 • Boks til finaleshow - kr. 750,-

Tilmeldingsgebyret går til dækning af dommerudgifter, rosetter, ærespræmier, registrering af resultater, labels i hestepas, leje af baner samt diverse udgifter til hjælpere.

Dansk Oldenborg Avl forbeholder sig ret til at aflyse championatet, såfremt der er for få tilmeldinger.