Til stede: Wenche, Niels, Søren og Camilla.
Holger fraværende grundet Covid 19 restriktioner om at blive i hjemkommunen.
Referent - Camilla.

Hingstekåring

Kåringen afholdes d. 20+21. februar 2021 på Billund sportsrideklub. Kåringen afholdes i samarbejde med PSA igen. Der er besluttet et dommerhold. Hvis muligt afholdes noget fællesspisning lørdag aften. Der er en del uvished grundet den svingende udvikling i Covid-19, men der er et klart ønske om, at hingstekåringen SKAL afholdes, da vi ellers mister en årgang.

Generalforsamling

Der arbejdes på at afholde denne d. 21. februar 2021 i forbindelse med hingstekåringen. Mere om dette, når detaljerne er på plads. På valg er Camilla, Søren og Holger. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 15. januar 2021.
I forhold til GF planlægger vi ud fra nuværende Covid-19 restriktioner, og som med alt andet, tilpasser vi ud fra myndighedernes anvisninger.

Hoppe og vallakkåring, samt føl og plagskue

Fredericia Sportsrideklub d. 25. juni 2021, Arden Sports rideklub 26. juni 2021 og Hovmarken Rideklub 27. juni 2021.

Championat og DM

Vi har en god dialog omkring Championat, og de krav vi stiller til heste / ryttere. Vi taler om, at det er ekstra vigtigt, at deltagerne ved, hvad de skal præstere, og på den måde vide om egne ridekompetencer rækker. Vi ønsker en hest, der villigt lader sig ride, og følger rytterens anvisninger. Vi arbejder videre med at udvikle et ark, hvor det bliver endnu tydeligere, hvilke krav der stilles.