Referent: Camilla Holmgaard

Til stede: Niels, Holger, Wenche, Søren og Camilla

Evaluering af Generalforsamling:

Bestyrelsen synes det forløb godt. Pladsen var for trang, og vi kunne godt have brugt en projektor, eller andet der gjorde det muligt at forstørre regnskab og andet op i stor str. En mulighed er at det afholdes på det nærved liggende hotel.

Vi vil igen i 2020 gerne afholde Generalforsamlingen i forbindelse med hingstekåringen.

Evaluering af Hingstekåring

Vi har været meget galde for samarbejdet med Palomino (PSA). De har været nemme at arbejde med. Det har været en økonomisk fordel, at PSA har benyttet samme konsulent og dommer som DOA. 

Vi er i bestyrelsen enige om at vi gerne i 2020 vil være på Grindsted Ridecenter, hvor vi også taler om at det
måske er muligt at spise lørdag aften. 

Proceduren omk. Røntgen og DNA

Vi vil gerne ændre proceduren omk. røntgen og DNA, så vi får det til kåringen. Når vi ikke har DNA til kåringen, og først får det efterfølgende, så lander vi i, at hingstelisten ikke kan blive lavet færdig, før end vi modtager DNA resultat. Dette kan være længe efter kåring, bl.a fordi DNA ikke frigives før end det er betalt af kunden (hingsteholder).

Fanen omk. hingstekåring skal specificeres med info om, hvad ridning / kørsel bruges til. Ridning / kørsel er en gangartsbedømmelse under kontrollerede forhold, og derfor fastholder vi gangarter (skridt, trav, galop) samt ridelighed / køreevner i bedømmelsen.

Opdatering af hjemmeside

Denne foregår løbende. Alm. info på forsiden er Camilla der sætter dette på. De mere avancerede ting under andre faner, er Niels Højdahl.

Hingstematerielprøven 2019

Denne afholdes på Grindsted Ridecenter. Der er ikke fastsat dato endnu. Så snart den foreligger, bliver det publiceret på hjemmesiden.

Hoppekåring

På baggrund af ferie på SEGES, og travlhed generelt, ændres tilmeldingsfristen på hoppekåring og Vallakbedømmelse til 1. Maj. Tilmelding herefter pålægges et gebyr på 50%.

På medlemsmødet på Sjælland var der dialog om 8p hopper skulle inviteres med til eliteskuet, og at medaljesystemet skulle reformeres. I bestyrelsen var der flertal for at fastholde det nuværende system, og derfor er der ingen ændring.

Stævnet i Syd og Nord afholdes sammen med hoppekåringen. Camilla taler med Karina Kirkeby om hjælp.

Finalerne i championater og DM afholdes i forbindelse med Eliteskuet. Der er desuden lavet en ændring i propositionerne for DM, og disse er lagt på hjemmesiden.

Vallakbedømmelse og -kåring.

Der er dialog om vallakkerne fortsat skal bedømmes eller om de skal tilbydes kåring. Der er flertal for at 2019 forventeligt bliver sidste år med vallakbedømmelse, og fra 2020 forventes det at vallakker tilbydes kåring.

DOA-rangliste

Der bliver arbejdet på at starte en rangliste op fra 2020. Ranglisten bliver åben for de samme heste, som kan deltage ved DM og Championater. (Åbent for alle oldenborgheste med DOA bordeaux pas, samt oldenborgheste med minimum 25 % oldenborgblod og hvis far er kåret / avlsgodkendt i DOA, samt alle øvrige DOA kårede individer, herunder vallaker der er vallakbedømt.)

Desuden skal enten rytter eller ejer være medlem af DOA.

Tilskud til aktivitetsudvalgene

Aktivitetsudvalgene skal ansøge om penge og bestyrelsen er villige til at sende penge ud til aktivitetsudvalgene.

Et kriterie for at få penge er, at det er noget der har en reklameværdi for DOA.

Optagelse i DRF – forslag fra et medlem i Nord

Der er kommet en ansøgning fra et medlem i Nord, og vi kan oprette en rideklub i DOA. Vi har kigget på det, og det er ikke administrativt muligt, ej heller økonomisk. – Niels giver besked herom.

Medlemsmøde d. 9. november 2019

  • Mulige emner:
    Indkrydsning med Anglo-normaner
  • Rangliste / ryttermedlemskab. På mødet kan det færdige produkt præsenteres til dialog og kvalificering.
  • Hjemmesiden, og nogle mindre grupper til gennemgang af hjemmesiden
  • Dommeruddannelse. Skal vi have en sådan uddannelse fremadrettet

Dommer kursus 2019

I henhold til vedtægterne skal vi 2019 afholde dommerkursus. Dette er under udarbejdelse.

Evt.

Efter forslag om honorar for bestyrelsesarbejdet, besluttes det at hæve nuværende kørselstakst tilbage til statens takst. Denne blev for år 4 år siden reduceret af økonomiske årsager, samtidig med at honoraret bortfaldt. Der er fortsat ikke honorarfor bestyrelsesarbejdet.

Camilla foreslår at dokumenter vedrørende beslutninger og drift, opbevares på vores G-drev, hvor efterfølgende bestyrelser kan tilgå det. På den måde er der styr på protokollen. Dette er der stemning for.