Mulighed for at invitere 8 points hopper med til Eliteskue for evt. tildeling af bronzemedalje. Kort oplæg og derefter debat omkring dette

Det forsåles fra bestyrelsen, at invitere alle 8 p og 9 p hopperne til eliteskuet. 8 p og 9 p hopperne skal kunne opnå bronze, 9 p sølvmedalje osv.

Der appelleres til at medlemmerne er indstillede på at det er et ’forsøg’ og vi måske ikke får det ’rigtigt’ første gang.

Der er blandt medlemmerne en positiv stemning for dette, dog blev der påpeget at oprangeringen kan give udfordringer.

Det skal også understreget at en 9p hoppe ikke pr. automatik får en sølvmedalje, men at de kan få ente sølv eller bronze. Det vil dog fremadrettet forventes at 9p hopperne får minimum en bronzemedalje.

Der skal udarbejdes en retningslinje fra bestyrelsen, som skal lægges på hjemmesiden under fanen ’avl’.

Det er et tiltag, som vi har en forventning om at implementere fra 2019.

 

Kåring af vallakker med indberetning til SEGES i stedet for den bedømmelse vi har i øjeblikket.

Der er et forslag om at det bliver valgfrit om man vil kåre eller bedømme. Bestyrelsen påpeger at det bliver administrativt lidt tung en opgave, men medlemmerne mener at vi skal prøve det af, og det er vi åben for i bestyrelsen. Det vil blive lavet på den måde, at der bliver 2 forskellige tilmeldingsskemaer

Der er et ønske om at vallakkerne kan deltage i eliteskuet.

Obs. Vi skal have lavet et nyt tilmeldingsskema på online tilmelding.

Camilla

Oplæg ved Niels om muligheden for at genoptage indkrydsningsforsøg med anglo-normannerblod. Skal der være en ny periode, hvor dette er et tilbud til hoppeejerne

Niels fremlægger de overbevisende resultater fra de 3 hingste der blev brugt fra det seneste indkrydsningsforsøg. Det er blevet efterspurgt fra avlere, der mangler hingste af en bestemt kvalitet.

Der er generelt positiv stemning, og en klarjhed om, at såfremt man ikke ønsker at bruge hingste med Anglonormaner blod, så kan man bare lade være. Det er et ekstra tilbud, såfremt det på en GF bliver godkendt.

 

Skal vi fastholde afholdelse af hingstekåring og generalforsamling i samme weekend.

Det er der god stemning for. Det bliver set som en oplagt mulighed for socialt samvær, og dem fra Sjælland spare en tur over bro.

 

EVT:

Tak for årets datoer. Det er dejligt at der fundet datoer allerede.

Wenche fortæller at vi har fået mobil pay, og at kontingentet først bliver opkrævet / betalt i januar 2019.