Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde v. Niels Grøndahl d. 3/6-2017

Tilstede: Wenche, Holger, Niels og Camilla. – Afbud fra Anders.

Referent: Camilla

Emne

Indhold

Ansvarlig for opgaven

     

Årshjul

I bestyrelsen arbejder vi med et årshjul, hvor alle aktiviteter fremgår. Det er meningen at praktiske opgaver omkring diverse faste arrangementer, fremgår af årshjulet, herunder deadlines for hvornår der skal udføres diverse opgaver.

Dokumentet er plastisk, og originalen ligger hos Camilla, som er ansvarlig for at opdatere.

Camilla

Hoppekåring

Holger deltager ikke i Revsø og på Sjælland, Niels deltager i Arden, og kun på Revsø og Sjælland hvis det kan gå op med arbejdet.

Hoppekåring: 

Revsø: 13 hopper – Camilla er ansvarlig

Arden: 12 hopper – Niels og Holger er ansvarlig

Hovmarken: 20 hoppe – Wenche og 

Anders

Antallet af føl vides ikke til mødet, da sidste tilmelding ikke har været endnu.

Vi starter med de ældste hopper, sådan at de kan få pause mellem kåring og evt. Championat / stævne

2 års hopperne må slippes løse, dette formidles i kataloget, og på hjemmesiden.

Det er alle 3 hoppekåringsdommere der dømmer føl.

Overordnet ansvarlig

Camilla

Camilla

2 års til eliteskuet

Vi taler om en fremtidig model. Holger forslår at dem der er udtaget med 23p i Odense, Roskilde og Herning er direkte videre, mens dem der er udtaget på øvrige dyrskuer, eller ikke har været ude og blive bedømt, kommer til plagskue på dagen til eliteskue.

Denne model er diskuteret på medlemsmøderne, og dette bliver modellen i 2017.

Vi vedtager ovenstående, og publicerer dette i bladet. Deadline blev udskudt, og det når dermed at komme med i juli bladet.

Camilla formidler på hjemmesiden samt til hjemmesiden.

Eliteskuet på Vilhelmsborg d. 12/8

Holger meddeler at han ikke kan deltage til Eliteskuet.

Grundet flytning af eliteskuet (ophør med arrangementer i Middelfart) har vi i år ingen konsulent og derfor beslutter vi at det er dommerformanden der giver karakteristik. 

Vi spørger Kristina Christensen om hun har mulighed for at skrive til eliteskuet.

Vi undersøger muligheden for at bestille mad ude fra til hjælpere og dommere, samt til de deltagere der på forhånd har meldt sig til. 

Camilla spørg om Kristina kan.

Camilla og Wenche arbejder videre med bestilling af mad

Kørselschampionatet til Eliteskuet

Niels har propositionerne, og alt er klart… Vi tænker at der er meget, og at vi nok ikke kan stable hjælpere nok på benene til et kørselschampionat.

Vi vil gerne vente med det til næste år, hvor vi har 40 års jubilæum.

Vi er enige om at lægge markedsføring og opmærksomhed i kørselschampionatet, og opfordre folk til at komme næste år.

Beslutning: Der er fuld enighed om at der ikke bliver kørselschampionat i år.

 

Championat i Nord, hvor det er bestyrelsen der er ansvarlig

Sjælland og Syd er det Aktivitetsudvalgene.

Niels og Holger finder 8 ærespræmier.

Vi spørge om Karina Kirkeby kan komme og hjælpe da hun har stor erfaring med opgaven.

Indtastninger, og andre centrale hjælper opgaver finder Camilla ud af. 

Niels og Holger

Niels

Camilla

Ridebrugsprøverne

Orienteringspunkt

Ridebrugsprøven er flyttet en uge så den er fra 13/8 til 16/9 dette er for at tage hensyn til både heste (der evt. skal til eliteskue) og til deltagere på tysklandstur der også har hest til prøven.

VI skal sørge for at lave massiv af reklame for brugsprøven på både hjemmeside, blad og Facebook.

Alle

Kørebrugsprøve

Prisen hos Henrik er (for 30 dage) 6.800 kr. og så kan han tilbyde en ekstra uges træning for 1134 kr. oven i.

Vi kommer til at bruge lidt penge pr. hest til pladsleje, forplejning og andet. Der skal være minimum 5 heste for at vi udbyder brugsprøven.

VI skal sørge for at lave massiv reklame for brugsprøven online, samt i bladet.

 

Overførsel af R fra DRF championater

Vi overfører R status fra DRF, men de skal opnå DRF’s prøvekrav for at få det overført.

Denne beslutning tilføjes årshjulet.

Camilla 

Vedtægter

Vi kigger kritisk på vedtægterne, som ligger på hjemmesiden. Der er desværre rigtig mange fejl. Vedtægter og love er blandet sammen.

Vi er enige om at vedtægterne trænger til at blive opdateret. Dette bør på næste generalforsamling. (ekstraordinær)

Holger prøver at finde de tidligere protokoller, og ser om han kan finde det seneste sæt vedtægtsændringer.

Skrivelsen fra J A Jensen fremlagt på generalforsamlingen 2017

Skrivelsen gennemgås, og vi har en rigtig god dialog. Der er fuld enighed i bestyrelsen om at vi ikke kan træffe nogen beslutninger, på baggrund af skrivelse. 

Niels sender en mail med svar til J A Jensen på vegne af hele bestyrelsen.

Niels