Møde d. 6/5 hos Tina Lindstrøm.

Til stede var Steen Marcussen (nord), Didde Olsen (nord), Linda Warming (syd), Pia Petz (syd), Ole Mac (Sjælland), Søren Christensen (Sjælland), Karina Kirkeby (Sjælland), Natasja Kristensen (Fyn), Tina Lindstrøm (Fyn) Wenche Hansen (bestyrelse) og Camilla Holmgaard Christensen (bestyrelse)

Formålet med mødet var, i en uformel stemning, at tale om samarbejde, forventninger, og hvordan aktivitetsudvalg og bestyrelse bedst hjælpe og supplerer hinanden.

Karina Kirkeby gennemgik proprisiotionerne, samt ændringer for championater, DM og juniorklasser. Det understreges af Karina at Championaterne rides som gangartsbedømmelse, hvilket etyder at er der en øvelse som der er lidt problemer med at lave, så giver det ikke ’straf’ på samme måde i championatet, som hvis det var en alm. klasse, hvor hver enkelt øvelse bedømmes.

Der blev redegjort for dommerne, som alle er faldet på plads. Karina sender bedømmelses skemaerne til Jannie i syd, og Camilla der står for stævnet i nord. Dressur dommer Jette Søs Petersen tager med rundt i landet, og er dommer alle 3 steder. Karina undersøger om Jette har mulighed for at dømme til finalen d. 12/8

Til stævnet i Nord, har Tina Groos sagt ja til at hjælpe med det tekniske. Hun er meget erfaren, og kan indtaste på GO. Karina laver stævnet klar på sin egen PC, som medbringes til Nord. I Nord skal bestyrelsen stå for stævnet, inkl. At finde præmier.

Karina og Wenche gennemgår beholdningen af Rosetter, og koordinere med Anders O, hvad der skal bestilles.
Dagene afvikles med at kåring, føl- og plagskue ligger først. Derefter stævne, Championater og DM. Det skal fremgå af programmet at ændringer kan forekomme. Antallet af hjælpere, og hvilke opgaver der er brug for hjælp til ved hhv. kåring og stævne, meldes ud når der er mere overblik på hvad behovet er.

Det aftales at foreningen lægger ud for hhv. rosetter og ’indtastning på SEGES’ og derefter ’faktureres’ de enkelte aktivitetsudvalg det beløb der er udgifter for. Alle mener dette er den bedste løsning, og finder det rimeligt at udgifterne dækkes, der hvor indtægten er.

Der tales om standen til landsskuet. Didde, der er ansvarlig for at bestille standen, fortæller at der er ’god energi’ i forhold til at få mere aktivitet omkring Landsskuet. Foreningen dækker udgiften til leje af stand, EL og forplejning på standen i et rimeligt omfang. (beløbet aftales nærmere) Når beløbet er kendt, vil standen i Roskilde få samme tilskud. Tilskud til disse 2 stande, kommer ud over de 3000 kr., som de enkelte aktivitetsudvalg kan søge om pr. år. På Odense dyrskue, er det ikke muligt at få stand, da alt plads er ’lejet ud’ til de ekstra heste der deltaer i år.

Der var en rigtig god og konstruktiv stemning, og det tegner godt for samarbejdet fremadrettet.

Referent Camilla Holmgaard Christensen