Generalforsamling 4. februar 2017

Niels Grøndahl byder velkommen

Generalforsamling lovligt indkaldt

Valg af dirigent: Peter Lund
Valg af referent: Marianne Andersen
Valg Stemmetællere: Annette Munk, Tina Krabbe, Mette Johansen.

Formandens Beretning:

1 minuts stilhed til Jan Larsen

Spørgsmål til beretningen

Punkt C:

Regnskab
Kommentarer:
Susanne Mathisen spørger hvem der er kasserer, om Wenche er dette. Dette er Anders Olesen svares der.
Regnskab til efterretning

Punkt D:

Kontingent fastsættelse, dette ændres ikke.

Punkt E: indkomne forslag

Neil garner forslag: Hingste der deltager i championat skal tildeles R ved beståelse. Også der tidligere har deltaget.
Søren Solgård siger: dette er en forglemmelse, R for ridelighed, forslag om K kan tildeles senere for ridelighed og kørelighed, derfor bør hingstene også få dette.
Sten Marcussen: vi kan kun stemme om forslaget som det er skrevet, resten må komme senere, forslag kan ikke ændres.
Kjeld spørger hvorfor dette ikke kan rettes
Niels Grimbuhler dette er en selvfølge?
Formanden det kan ikke forklares hvorfor dette ikke er kommet på. Hesten skal ikke straffes som hingst kåret eller ej.
Kjeld mener dette kommer på uden problemer
Pernille: bestyrelsen må tage hånd om dette
Holger Jessen: forstår ikke hvorfor der ikke kan stilles ændringsforslag.
Niels Grimbuhler: hvorfor får nogle hingste dette?
Karsten siger dette må ikke ændres i reg. nr. Der kan ikke tilføjes R eller K på reg. Nr. Det kan der på OL nr.
Søren solgård: tildeles alle heste.
Afstemning: vedtaget

Forslag fra Kjeld Anholm:
Ønske om fastlæggelse af datoer, for at tilrettelægge ferie osv.
Formanden supplerer: vi har offentliggjort datoer osv. på nettet, svært i januar at planlægge en hel sæson, kræver fleksibilitet så tidligt at tilrettelægge alt. Middelfart vil lukke ned, dette berøre os, vi fastlåses for hele sæsonen. Bestyrelsen vil forsøge at være ude i god tid, og tilkendegiver at lægge datoerne ud så snart de kan offentliggøres.
Ole mach: andre foreninger kan godt tilrettelægge ting.
Niels: ikke altid nemt med stævne program osv.
Susanne Mn: Ca. fastlæggelse andre steder, kan ikke se et problem.
Holmgaard: vi gør hvad vi kan og melder datoer ud så hurtigt som muligt.
Søren Solgård: op til folks vilje. Ændring i praksis. Kan sagtens laves et år frem.
Karsten Aase: de steder vi skal komme ikke vil lægge sig fast på en dato.
Kjeld Anholm: dem på Sjælland vil gerne vide det i god tid
Holmgaard: kåringssteder er sat for et par mdr. siden.
Sten Marcussen: pas på vi ikke ligger os for fast på datoer for bestyrelsen, de kæmper hårdt nok.
Niels Grøndahl: hvad ønsker Kjeld mere at få at vide? Alle de vigtige ting står der
Holger Jessen: det handler bestemte datoer, dette gøres nemmere for bestyrelsen. At det holdes på uge basis. Folk ønsker at kunne afsætte dage til kåringer osv.
Pernille M: det skal være tilbagevendende, at det er samme uge.
Kjeld: han høre rygter at næste år skal hingstekåringen være i marts, at vi fremadrettet ved hvilken uge det foregår. Kjeld ønsker det meldes ud i god tid.
Grøndahl: dette var et forslag der kom op på medlemsmøde.
Ønsker det til afstemning, på skriftlig afstemning fra Kjeld Anholm
Grøndahl ønsker forklaring på hvad øvrige aktiviteter er:
Kjeld Anholm: championater, stævner osv. Oldenborgforeningens arrangementer. Ej aktivitetsudvalgets aktiviteter.
1. Stemmeforslag: Forslaget er ikke vedtaget.

Nej 24
Ja 18.
2 blanke

Forslag fra Kjeld Anholm:
Dommere skal vælges på forhånd, og en gennemgående.
Dette strider imod vedtægterne, kan ikke stilles på valg da der ikke er nok fremmødte, dette kan desværre ikke vedtages i dag.
Pernille M: hvor mange har betalt kontingent i 2017?
Sten Marcussen: dette forslag skal på en ekstraordinær generalforsamling.
Ønske om valg
Grøndahl: Dyrskuer vælger selv dommere, vi har godt samarbejde med de forskellige dyrskuer. Dette skal bevares. Vi har ikke hånd i hanke med hvad aktivitetsudvalget foretager sig:
Karsten Aase: vi har kun indflydelse på Herning og Roskilde, vi kan indstille, men ikke vælge selv.
Søren solgård: hvis dette besluttes, så skal vi selv betale kørepenge for dommer
Karsten: dyrskuer bestemmer suverænt selv.
Kjeld: så trækker jeg dette forslag tilbage. Nye dommere hvert år til hingstekåring er ikke ønskeligt.
Udnævnelse af elitestatus.

Bestyrelsen har et punkt nu inden frokost:
Elitedyr: 9 styk har ansøgt.
1. Gry søndervang.
2. Mimi søndervang.
3. Nelly
4. Ursula søndervang.
5. Egelund Juba
6. Lami søndervang.
7. Gaio
8. Nando
9. Urprinz
Overrækkelse af ærespræmien til bedst kåret hingst fra 2016: Mosevangs Vilero. Maleri skænket af Tania Palmer.

Punkt F:
Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

Bestyrelsesmedlemmer:
Camilla Holmgaard modtager genvalg
Pernille Prip modtager ikke genvalg
Anders Olesen modtager genvalg

Ønsker valg: stemmeseddel 2:
Camilla Holmgaard: 32
Anders Olesen: 23
Mette Johansen: 19
Holger Jessen: 19

Camilla vil bidrage med det organisatoriske og administrative opgaver.
Formanden siger: Anders Olesen kan bidrage med noget, særligt teknisk, godt aktiv for bestyrelsen.
Mette Johansen: haft Oldenborg i mange år, håber at kunne hjælpe til i bestyrelsen, hjælpe til med det praktiske
Holger: det avlsmæssige han går op i, optaget med at få en ordentlig diskussion med begge afdelinger. Han har oplevet flere bestyrelsesmedlemmer der trækker sig, der må være forhold der ikke er i orden, dette vil han bidrage med.

Stemmelighed imellem Mette og Holger stemmeseddel nr 3:
Mette Johansen: 20
Holger Jessen: 22.

Til bestyrelsen:
Camilla, Anders og Holger.
Forslag til 1 år i bestyrelsen:
Mette Johansen
Wenche

Stemmeseddel nr 4:
Mette: 14
Wenche: 27
Wenche er valgt 1 år ind i bestyrelsen.
2 suppleanter skal vælges

1. og 2. suppleant skal vælges Stemmeseddel 5.
Kjeld Anholm: 25
Marianne Andersen: 12
7 blanke.
1. Suppleant Kjeld Anholm
2. Suppleant Marianne Andersen.

Valg af revisorer:
Henrik Graversen
Jørgen Arendt Jensen
Suppleant Jørn Lambertsen

Stor tak til Christian Jepsen. Christian har bl.a. stået for hingstekåringen.

Punkt H: Eventuelt

Søren solgård: vallakbedømmelse, at de registreres. Sættes FOL på dem, som R og K. skal registreres hos Seges.
Susanne M: folk kan selv vælge om de skal registreres eller ej. Så 2 priser.
Karsten Aase: skævvridning af resultater, enten eller. Selvstændig registrering ved FOL
Vibeke: god ide hvad Susanne siger, men selvstændigt valg om det skal registreres.
Henrik Graversen: vi har haft et problem i bestyrelsen, med afgang fra bestyrelsesmedlemmer. Problem at der tilkommer nye hele tiden. Ønsker kontinuitet.
Søren Solgård: flot regnskab, brugt 1000kr til ærespræmier, 500 til hingstene. Man kan spare for meget, gavnligt at give det til championat i stedet for hopper. Samling i syd spørger han om denne fik sin ærespræmie
Camilla: blev uddelt til eliteskuet.
Susanne M: mht. til ærespræmier til landsskuet, pinligt, kun 2 ærespræmier, og de må tages retur, da der kun var stillet 5. pinligt da der var tilkendegivet 2.
Formanden: han ved ikke hvor hun har det fra, vi har sagt vi givet 1 for hver 7 stillede oldenborg, men de vil tilstræbe at der er 1 uanset antal stillede heste.
Susanne siger landsskuet har fået at vide vi tildeler 2.
Formanden tager det til efterretning.
Camilla Holmgaard det blev vedtaget for år tilbage at der tildeles 1 for hver 7 stillede. Hvad menes der ved de mindre skuer med bedre heste, hvor der stille få.
Karsten Aase: Der skal være min 7 dyr, vi må ikke skælde bestyrelsen ud for dette.
Henrik Graversen: til Camilla, Horsens dyrskue skal der være 7 indenfor en gruppe, de grupper der ikke får en ærespræmie, disse slås sammen på tværs af racer. På andre dyrskuer kommer dette i puljer.
Gitte Olsen: der må være en racerepræsentant på de mindre, svaret er nej. Kunne man have en mindre beholdning, og give racerepræsentanten denne mulighed generelt.
Steen Marcussen: Kommer an på hvem der er dommer, på de lokale at dommere går amok på de små dyrskuer, og ikke så gode heste belønnes for højt.
Camilla Holmgaard: Hvor ligger ansvaret af anbringelen af ærespræmier
Formanden: Det er cool business, Landsskuet giver ikke noget. Landsskuet indkassere pengene og det er det.
Gitte Olsen: der er fælles pulje af ærespsræmier på Roskilde.
Søren Solgård: Dommerne skal have ærespræmier fra morgenen, dette kan man ikke, det besværliggøre det med rosetter med årstal. Der er 4 fire ærespræmier på Herning, til de 4 største racerepræsentanter.
Emnet afrundes her.
Jørgen Arendt: kreds af hingsteholdere:
Indlæg af bevarelsen af rene hingste:
Flere vedtægter menes ikke at holdes.
Foreningen stiftes for sikring af den rene oldenborghest. Den rene oldenborg er der så få af. Vi skal passe på de ikke bliver for ædle. Ryttere søger solide rideheste.
Gruppen foreslår en avlsledelse, for ønske om bevaret den rene oldenborg.
Vi skal bevare renavlen og udvikle forædlingen. Forslag givet til formanden.
Susanne M: hvor mange medlemmer er der i DOA
Søren solgård: til hopper og følskue, sket en fejl, 1. præmie føl fik grønne rosetter, disse skal ombyttes hvis de ikke er det.
Henstiller til at vi ved til næste år hvor mange medlemmer vi har i foreningen
Susanne M: har bestyrelsen tænkt på nogle tiltag for at få flere medlemmer fremadrettet. Tidligere var der snak om der skulle være et ryttermedlemskab. Dette blev ikke til noget
Camilla svare: vi har valgt ikke at fremsætte noget i år, men dette tales der fortsat om. Om der skal være medlemskab uden blad fremadrettet, for at mindske prisen her, for så at fange flere medlemmer med lavere pris. Om vi er modne til at køre videre uden blad.
Susanne M: ønske om enten med eller blad.
Henrik: vi får ikke noget ud af at være i hestemagasinet. Kun 2 sider, kontra pris, synes han ikke vi får nok for vores penge. Det er en stor opgave for Karsten at bære hele skriveriet.
Susanne Aagård: flere har sendt ind men det er ikke offentliggjort
Camilla: Har modtaget 2 indlæg i 2016
Susanne Mathiassen: online betaling, dette er en god ide.
Camilla: ja dette skal undersøges nærmere. Kan det blive sådan at det kører det automatisk, så folk skal aktivt melde sig ud.
Formanden slutter af