I år har vi valgt at publicere både referat for generalforsamling 2014 samt formandens beretning for 2013 og regnskab for 2013.