Der har gennem en længere periode været et pres på dele af den siddende bestyrelse fra en gruppe medlemmer, der ønsker foreningsdriften, formidlingen og kommunikationen anderledes.
Bestyrelsens sammensætning og ikke mindst stemningen, har siden generalforsamlingen i marts 2024 ændret sig markant. Der var i den tidligere bestyrelse et rigtig godt og loyalitet samarbejde, samt en positiv indstilling til de fælles opgaver. Vi har haft gensidig tillid, anerkendt hinandens kompetencer, og vi har stolet på, at opgaverne blev løst korrekt og ordentligt.

Der er fortsat et flertal for samme retning i den nuværende bestyrelse. Dog er presset for forandring stadigvæk til stede fra en mindre gruppe medlemmer, hvilket betyder at bestyrelsesarbejdet bliver mere tids- og ressourcekrævende og ikke den glæde og fornøjelse, som frivilligt arbejde bør være.
 
Med afsæt i dette har vi valgt at trække os fra bestyrelsen i Dansk Oldenborg Avl.

Venlig Hilsen

Henrik Graversen
Niels Grøndahl
Camilla Holmgaard Christensen