Lørdag den 18-11-2023, kl. 10 indbydes til årligt medlemsmøde i DOA.
Der serveres morgenkaffe/ the med rundstykker i buffeen fra kl 9.15.
Yderligere vil der blive serveret frokost ved middagstid, samt kaffe + kage senere.

Dagsorden:
Skal vi ha obligatorisk DNA test på vores heste.
Skal der åbnes op for mulighed for hjemmekåring
Fremtidens brugsprøver. Evt i endagsprøve /køreprøve i forbindelse med Championatet .
Medlemmernes henvendelse til foreningen ang. spørgsmål og foreslag/ ideer.
Dialog omkring sløjfning af titel som årets materialprøvevinder for hingste ( renstammede som forædlede )
Dialog omkring bortfald af titlen som årets 2 års hoppe såfremt der ikke er mere end 3-5 stk fremmødte.
Titlen som åres hoppe tildeles kun 3 års hopper med DOA pas eller kåret DOA far og kåret XX moder. Dette
gælder også for 2 års hopperne.
Nyhedsbrev . Dialog om formen og fremtiden. Vi ønsker mere indlægsstof fra medlemmerne til
nyhedsbrevet.
Henvendelse fra medlem som føler nedgjort af andre DOA medlemmer fordi hun frivilligt hjælper til ved
DOA arrangementer.
Nyt fra bestyrelsesmødet den 17-11-2023
Eventuelt.
Velmødt til en hyggelig dag.
Med venlig hilsen bestyrelsen for Dansk Oldenborg Avl

Husk tilmelding og betaling 180 kr. pr person til Wenche senest den 4-11.