På bestyrelsesmøde d. 18.3 har bestyrelsen lavet endelig konstituering, efter foreløbig konstituering umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning . Således er bestyrelsen fortsat sammensat på følgende måde:

Niels Grøndahl – Formand, Camilla Holmgaard – Næstformand, Wenche O Hansen – kasser + Sekretær, Holger Jessen - Bestyrelsesmedlem, Søren Solgaard - Bestyrelsesmedlem.
Teknisk udvalg fortsætter med Søren som formand, Niels og Holger som medlemmer.