Herved en fremlæggelse af hændelserne vedr. hjemsendelse af Højbakkegårds Valeur fra materialeprøven 2022. I bestyrelsen er vi rigtig ærgerlige over, at have været nødsaget til at hjemsende Højbakkegårds Valeur, og vi er forstående omkring at det er håb, der forvandles til skuffelse.

Vi har ikke tidligere kommenteret på forløbet vedrørende den veterinære hjemsendelse, men da ejer i den forgangende uge offentligt har delt sin side af historien, finder vi det nødvendigt at kommentere på forløbet. Grundet den offentlige udtalelse fra ejer, har vi ikke indhentet samtykke.

Højbakkegårdes Valeur indsynes til Materialeprøve d. 16.10.2022. Tilstede er dyrlæge, konsulent Jørgen Finderup fra SEGES, træningsleder Allan Blomgreen og formand for teknisk udvalg Søren Solgaard Nielsen. I indsyningsrapporten noteres at der er lidt strubelyd på Højbakkegårdes Valeur. Ejer informeres om dette af konsulenten fra SEGES.

Midtvejs er der forældredag, samt  midtvejsevaluering. Højbakkegårds Valeur har her fortsat strubelyd. Ejer kontaktes mandag af Niels Grøndahl, der på vegne af teknisk udvalg opfordrer til at lade hingsten undersøge for strubepibning (en lidelse der anses for arvelig og som bl.a. materialprøven skal bidrage med at afsløre). Ejer tilkendegiver at ville bruge Hans Schougaard, men da han i denne forbindelse er dyrlæge for SEGES/DOA blev den nærved liggende Ansager Dyreklinik foreslået. DOA har ikke pålagt at denne klinik skulle benyttes, dog har DOA påpeget at det ikke var muligt at bruge Hans Schougaard, da han i dette tilfælde var 'vores' dyrlæge.

Efter endoscopisk undersøgelse på Ansager d. 02.11.2022 informeres ejer om fund af mild strubepibning, og ejer henter hesten hjem fredag d. 04.11.2022
Det fulde beløb for materialeprøven tilbagebetales til ejer. 

Højbakkegårds Valeur bliver d. 15.11.2022 på ejers foranledning undersøgt på Højgaard dyrehospital og fundet med normal øvre luftvej. DOA var ikke informeret om denne undersøgelse, før end vi modtager en ikke underskrevet epikrise, der ej heller indeholder navnet på den dyrlæge der har foretaget undersøgelsen.

På baggrund af uenighed mellem dyrlægerne på de 2 klinikker besluttes det, at lade landets øverste ekspert på område Julie Fjeldborg fra KVL vurdere filmoptagelserne fra de 2 undersøgelser. 
Se nedenstående konklusion fra Julie Fjeldborg:
Jeg har nu gennemgået de to videoer fra henholdsvis Højgård Hestehospital samt Ansager Hestehospital.
Hesten må betegnes som havende en grad 2 laryngeal neuropati sinister/strubepiber som defineres som: Aytenoid cartilage movements are asynchronous and/or larynx is asymmetric at times, but full arytenoid cartilage abduction can be achieved and maintained.

Julie Fjeldborg (KVL) og Hans Schougaard (fra SEGES) dyrlægefaglige vurdering konkluderer, at Højbakkegårds Valeur er strubepiber grad 2. 

Når teknisk udvalg (Søren Solgaard Nielsen, Niels Grøndahl og Holger Jessen) har besluttet at fastholde at Højbakkegårds Valeur skulle udgå af materialeprøven er det således på det dyrlæge faglige grundlag, nemlig Julie Fjeldborgs konklusion.
Materialeprøven er ud over en afprøvning af hingstens egenskaber og opførsel, ligeledes en del af selektionen på vej mod endelig kåring. Afprøvningen er en mulighed for at afsløre bl.a. arvelige lidelser. 

Afslutningsvis vil vi endnu engang understrege, at vi har forståelse for den skuffelse der er i forbindelse med, at  Højbakkegårds Valeur blev hjemsendt. Det er i ingens interesse at sende en mulig hingst ud af avlen, uden der er fagligt belæg for dette.

Det er bestyrelsens forhåbning, at ovenstående bidrager til en forståelse af hændelsesforløbet.

/ Bestyrelsen