Årsmøde 2023 🐴

Vi indkalder hermed til Årsmøde lørdag d. 21. Januar i Næstved Bowlingcenter kl. 15.30. Alle er velkommen, men kun medlemmer af foreningen kan stemme. Tilmelding til Wenche på mobile box: 7331UX. Pris for kaffe/kage, bowling og spisning: 300 kr. Hvis man kun ønsker at deltage i mødet: 50 kr. for kaffe og kage. Drikkelse er for egen regning. Betalt tilmelding er bindende. Husk at gøre opmærksom på ved tilmelding, hvorvidt man ønsker at bowle eller ikke. Vi starter kl. 15.30 med kaffe og kage. Kl. ca. 16.00 starter vi årsmødet.

Dagsorden 📝 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning 4. Regnskab 5. Valg til Aktivitetsudvalget På valg er: Wenche Hansen - på valg: ønsker ikke genvalg. Brian Madsen - på valg: ønsker ikke genvalg. Tine Ibsen - ønsker ikke genvalg. Tanja Glückstadt - ønsker ikke genvalg. Helena Dam - ønsker ikke genvalg. Kirsten Christiansen - ikke på valg. Isabella Høj Christensen - ikke på valg. 6. Kommende aktiviteter. 7. Evt. Kl. 18.00-19.00 bowling. Herefter spisning.

Sidste frist for tilmelding er d. 8. Januar.

Vi søger nye medlemmer til udvalget, så hvis du brænder for at arrangere aktiviteter for Oldenborg folket, og er medlem af Dansk Oldenborg Avl, så meld dig på dagen.

Vel mødt!