Der har i år ikke været tilmeldte til kørebrugsprøven, og der er derfor ingen afslutning på brugsprøven lørdag d. 10.9

Såfremt der ikke kommer minimum 5 deltagere til endags ridebrugsprøven, så er denne også aflyst d. 15.10. Evt deltagere får besked om aflysningen.