Kære alle.

Så er der link til billederne fra årets eliteskue. Der er flere på vej. De er til brug kvit og frit. Ønsker du at få redigeret et billede, så kan fotografen (Kristine) kontaktes på sms 81754718 Det koster 25 kr. for redigering pr. billede.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2Fwkfqq9c5v6ww9rm%2FAADRi_A--eZfo5z1LdZdHDn3a%3Fdl%3D0%26fbclid%3DIwAR1cBIIxXqZlQHm9744b_mphuWHNW3E4DL5jMu5QPqhTVuS6iEII-lYqTO4&h=AT0ezR6_UNAYguHG_inSZBKPJKWU1U2TGIu0VR4SApDRiYHxDGJKCc_XAbszKAwlybhBxKXKKSCM8zeRpz-Df0xq7EOJx5FXFHidyijxisDHpvqOPEHJbiQBZWynFG7nHVdMlA