Søndag den 6. juni 2021

AKTIVITETSUDVALG SJÆLLAND INDKALDER TIL ÅRSMØDE OG FOREDRAG
Dagens program
Kl. 14.00: ankomst- kaffe & kage.
Kl. 14.15: årsmøde begynder med følgende dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Valg af stemmetællere.
- Årsberetning.
- Regnskab.
- Valg til aktivitetsudvalg:
Brian Madsen.
Wenche Hansen.
Kirsten Christiansen: ønsker genvalg.
Isabella Christensen: ikke på valg.
Helena Dam: ikke på valg.
Susanne Lund: ønsker ikke genvalg.
Karina Månsson: ønsker ikke genvalg.
- Kommende aktiviteter.
- Eventuelt.
Kl. ca. 15.00: Foredrag "Førstehjælp til heste" med dyrlæge Signe
Heimdal fra Gimlinge Dyreklinik med mulighed for dialog og spørgsmål.

Se her for mere info om tilmelding og betaling