Mail til alle nuværende medlemmer er på vej, i håb om at du igen i 2023 har lyst til at være med i DOA. Hvis du ikke ønsker at forny dit medlemskab, bedes du så snart som muligt, meddele dette til Wenche

Har du ikke modtaget en mail når ugen er omme, og var medlem i 2022, så bedes du ligeledes kontakte Wenche, så vi kan få rettet mailadressen til.

Vi håber at alle Jer der har deltaget i arrangementer fra DOA eller jeres lokale aktivitetsudvalg, har haft en god oplevelse både med hesten, og de mennesker I møder på jeres vej. Som medlem er du en vigtig del af foreningslivet, og bevarelsen af dette. Det er også som medlem at du har indflydelse. Vi håber i 2023 på et år uden coronarestriktioner, så vi kan genoptage tidligere aktiviteter.

Vi takker alle for dejlige timer i 2022, og sender Jer de bedste ønsker for året der kommer.

KONTINGENT FOR 2023:

ENKELT MEDLEM: 650,- KR.

FAMILIEMEDLEM: 950.- KR. (gælder for to personer på samme adresse, samt hjemmeboende børn u/18 år)

Beløbet bedes overføres på konto: 9070 1623971933 mellem 1. Jan. og 31. Jan. 2023 eller på MOBILPAY NR. 57338 HUSK NAVN/ADRESSE PÅ INDBETALINGEN. (det er vigtigt)

Ønskes der en kvittering for betalt medlemskab, bedes I kontakte mig. (Der er ikke moms på kontingentet).

Venlig hilsen

Wenche, DOA