Lena Fransgaard har ønsket at udtræde af bestyrelsen pr. 9. november 2013.

Birgitte Høyer, der blev valgt som 2. suppleant på sidste generalforsamling, indtræder derfor i bestyrelsen i stedet for Lena Fransgaard.

I kraft af, at Poul Pedersen har fungeret som næstformand, vil han pr. d.d. indtræde som formand i bestyrelsen.

Indtil næstkommende generalforsamling, vil bestyrelsen bestå af følgende medlemmer:

  • Formand: Poul Pedersen
  • Formand, Teknisk udvalg: Søren Solgaard Nielsen
  • Kasserer: Pernille Mortensen
  • Sekretær: Anni Nielsen
  • Menigt medlem: Birgitte Høyer