Som fremlagt ved generalforsamlingen, så har Dansk Rideforbund (DRF) valgt, at alle, der søger dispensation om stævneafholdelse, skal betale et gebyr på kr. 6.500,-. Derudover skal der tegnes arbejdsulykkesforsikring på dommere. Dommerne skal afregnes med en højere sats end normalt, da beløbet er skattepligtigt og skal indberettes til SKAT.

Vi har haft en dialog med DRF, og der er IKKE mulighed for at slippe udenom disse nye regler. Det eneste alternativ vi har, er at melde os ind i DRF som en racespecifik sportsforening – dette kræver, at der betales et engangsgebyr på kr. 4.000,- samt et årligt gebyr på pt. kr. 110,- pr. medlem.

Grunden til man skal betale for denne dispensation er, at DRF bruger rigtig mange penge på udvikling af dressurprogrammer, reglementer, uddannelse af dommere, udvikling af ITsystemer etc. Hvis man vil benytte sig af denne ekspertise, så skal man selvfølgelig også betale for det.

Vælger DOA at afholde stævne/championat uden dispensation/optagelse i DRF, så vil det betyde, at de startende ryttere kan risikere udelukkelse fra stævner i DRF.

Vi har i bestyrelsen bestemt, at der i år 2013 ikke betales for dispensation hos DRF, hvorfor der i år ikke vil blive afholdt championater i DOA-regi.

Vi arbejder stadig på muligheden for at gennemføre en endagsafprøvning i forbindelse med brugsprøverne i ridning og kørsel. Derudover må vi i år henvise til DRF’s championater, der kan give hesten et ”R” ved bestået resultat.

Vi vil bruge år 2013 til at undersøge mulighederne for optagelse i DRF, således det fremadrettet kan være muligt at afholde championater og stævner i DOA-regi.

Nærmere info følger.