Norsk Oldenburger Forening ble stiftet september 2001. NOF er en søsterforening til Dansk Oldenborg Avl, og vi følger derfor DOAs avlsmål. Foreningens formål på landsbasis er å få markedsført oldenburgeren som en utmerket ride og kjørehest, både til konkurranse og fritidsbruk. Foreningen ønsker å arbeide innenfor to hovedområder: 1)fremme interessen for renavl av oldenburgere, og foredlingsavl med fullblods. 2) fremme bruk av oldenburgere innenfor ulike grener av hestesport.