Til stede: Niels, Søren, Wenche og Camilla

Afbud: Holger

Godkendelse af regnskab

Regnskabet er lavet, og revideret af Henrik Graversen og Jørn Lambertsen.

Vi har fortsat et overskud (40.000), men særligt i 2020 (Corona) har der ikke været ret mange aktiviteter. Derfor er overskuddet tilfredsstillende.

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og hermed godkendt af de fremmødte.

Regnskabet kan rekvireres hos Wenche ved yderligere interesse.

 

Generalforsamling 21

Med afsæt i forsamlingsloftet ser vi det fortsat ikke muligt at afholde GF. Vi afventer yderligere genåbning.

 

Medlemsmøder 2021

Med afsæt i forsamlingsloftet ser vi det fortsat ikke muligt at afholde GF. Vi afventer yderligere genåbning.

 

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgene og økonomien diskuteres. Banken har skærpet kontrollen og dette gør at der er udfordringer med at placere pengene.

Der forsøges oprettet en underkonto hos foreningen, og DOA afholder udgiften til den ekstraudgift det er at have ’penge placeret’

Der udarbejdes et diagram over foreningens opbygning.

 

Hingstekåring

Vi har besluttet at sænke tilmeldingsgebyret til 2000 kr.

Dette i håb om at se flere hingste til fremstilling.

 

DM og Championat

Vi ændrer ikke noget på DM-klasserne i år.

4 års championat er der lavet tilretninger delt på at de ikke skal gå samlet hele tiden, dels på lydighed.

Dette tilrettes og lægges på drevet til fremtidig brug.

 

DOA Nålen

Rideklasser der udbydes til DOA heste, startende ved Lb2 Bronze nål, La2 Sølv nål, La6 Guld nål

Klasserne forsøges udbudt til stævner fra 2021.

De heste der kan deltager er er åbent for alle oldenborgheste med DOA bordeaux pas, samt oldenborgheste med minimum 25 % oldenborgblod og hvis far er kåret / avlsgodkendt i DOA.

 

Evt.

Der er ingen punkter under evt.