Vedtægter

Hingstekåringsregler

§ 1 - Selektion

§ 2 - Afstamningskrav

§ 3 - Opdeling af hold ved bedømmelse

§ 4 - Eksteriørbedømmelsen

§ 5 - Løsespringning

§ 6 - Materialprøve

§ 7 - Veterinære undersøgelser

§ 8 - Afstamningskontrol

§ 9 - Afkomsstatistik


§ 1 - Selektion

Selektion af hingste består af afstamnings-vurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve.

stk. 2
Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Dansk Oldenborg Avl. Bedækningstilladelser tildeles i et afgrænset tidsrum med angivelse af startdato og slutdato.

stk. 3
3-årige hingste, samt hingste med bedækningstilladelse/bestået materialprøve, som pga. sygdom ikke kan møde til ordinær kåring, kan fremstilles til besigtigelse og evt. opnå bedækningstilladelse.


§ 2 - Afstamningskrav

Hingste kan kun fremstilles, hvis deres afstamning kan godkendes efter de generelle kåringsregler § 6 stk. 2.

stk. 2
Hingste kan kun fremstilles til kåring, hvis de opfylder Dansk Oldenborg Avls afstamning og bedømmelseskriterier i min. 5 fædreled. Dvs. F, MF, MMF, MMMF, MMMMF

stk. 3
Fuldblodshingste kan fremstilles uden at forældre og bedsteforældre er bedømt.


§ 3 - Opdeling af hold ved bedømmelse

Renavlet hold
Alle hingste, der har 88 til 100% oldenborgblod. Holdet opdeles i 3-års, 4-års og ældre.

stk. 2 - Forædlet hold
Alle hingste, der har mindst 25% og mindre end 88% oldenborgblodandel. Holdet opdeles i 3-års, 4-års og ældre.

stk. 3 - Fuldblod
Holdet opdeles ikke i aldersgrupper.


§ 4 - Eksteriørbedømmelsen

Der udfærdiges en beskrivelse af hingsten, derudover gives karakterer for egenskaberne: Type, - hoved og hals, - skulder og manke, - overlinie og bagpart, - forlemmer, - baglemmer, - skridt, - trav, - galop og helhed.
Hingste skal opnå min. 7 i helhed for at kunne opnå bedækningstilladelse/kåring. Dog kan hingste med 7 eller mere i helhed også afvises. For hingste med mindre eksteriørmangler, men med særlig værdifuld afstamning, er der mulighed for opnåelse af en begrænset bedækningstilladelse.


§ 5 - Løsespringning

Hingstene fremvises i løsspringning efter kåringskommisionens anvisninger. Bedømmelsens resultat publiceres sammen med eksteriørbedømmelsen.


§ 6 - Materialprøve

Avlsgodkendte hingte på 4 år og derover der ikke har aflagt godkendt materialprøve, skal møde til førstkommende materialprøve.

Stk. 2 - Minimumskrav til bestået materialprøve:

4 – års hingste 682,50 p.
5 – års og ældre hingste 715,00 p.

Stk. 3

Hingste med bedækningstilladelse, som pga. skade eller sygdom ikke kan indsynes til materialprøve, samt hingste som må udgå af materialprøven pga. skade eller sygdom kan efter ansøgning få deres bedækningstilladelse forlænget for det kommende år.


§ 7 - Veterinære undersøgelser

For at opnå avlsgodkendelse skal hingsten undersøges på kåringspladsen og godkendes af en dyrlæge, der er udpeget af bestyrelsen. Undersøgelsen skal omfatte de emner som Videncenter Hest, anbefaler ved avlsgodkendelse af hingste.

stk. 2
Hingste født fra 2004 og fremefter skal fremvise røntgenstatus senest 14 dage efter kåring, såfremt de opnår avlsgodkendelse.
Billederne må max. være 3 mdr. gamle og skal min. tages som følger:

  1. Alle 4 bens tåled i sideprojektioner (lateral/ medial projektion)
  2. Begge bagbens haser i 2 skråprojektioner (skrålateral og skråmedial) eller begge bagbens haser i 3 projektioner
    1. lateral/medial projektion
    2. dorsa/plantar projektion
    3. skrålateral projektion (115 grader)
  3. Begge bagbens knæled i sideprojektion, dvs. lidt skråt bagfra og ovenfra (lateral/medial projektion)
  4. Begge forbens hovseneben i oxspring projektion, hvor man også ser forbenets dragtbrusk.

§ 8 - Afstamningskontrol

For at opnå avlsgodkendelse skal hingstens afstamning være verificeret (kontrolleret) ved hjælp af DNA.


§ 9 - Afkomsstatistik

Ved udsendelse af den årlige fortegnelse over kårede og avlsgodkendte hingste, udarbejdes en statistik over de hingste, som har mere end 4 stk. bedømt afkom. Af statistikken skal fremgå hvor mange sønner, der er avlsgodkendte/kårede, samt antal kårede døtre med 10 -9 – 8 – 7 – 6 og 5 points Sportsresultater for afkom kan tilføjes.
I forbindelse med statistikken henvises til stambogen. Statistikken afløser den hidtidige afkomsfremstilling, som stadig bibeholdes som en frivillig foranstaltning.


Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg d. 26.02.2011

Print Email