• Efterårs ridetur i skoven ved Sorø

Årsmøde i Aktivitetsudvalg Sjælland

Vi indkalder hermed til Årsmøde på Sjælland d. 26. Januar 2019 i Næstved Bowlingcenter kl. 14.30

Efter mødet har vi bestilt plads til bowling med efterfølgende middag. Prisen for arrangementet er 300 kr., hvis man kun ønsker at deltage i mødet koster det 50 kr til kaffe og kage, som indbetales på konto nummer 2204 0756365401 eller mobilepay 20430465 ved tilmelding til Wenche Hansen på tlf. 20430465 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Drikkelse er for egen regning. Man er først tilmeldt, når der er betalt. Betalt tilmelding er bindende. Der er ikke fradrag hvis man ikke ønsker at bowle, da udvalget står for denne betaling. Husk at gøre opmærksom på ved tilmelding, hvorvidt man ønsker at bowle eller ikke.

Vi starter kl. 14.30 med kaffe og kage.

Kl. ca. 15.00 starter vi årsmødet.

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Årsberetning

4. Regnskab

5. Valg til Aktivitetsudvalget. På valg er Wenche Hansen, Susanne Lund og Carina Blach.

6. Kommende aktiviteter

7. Evt.

Sidste frist for tilmelding er d. 10. Januar.

Vel mødt til en fantastisk dag og aften.