Ridebrugsprøve 28. august 2018

    Indsyning til Årets ridebrugsprøve fandt sted søndag den 28. august 2018.

    Da vores normale afprøvningssted Grindsted Ridecenter er under ombygning, er dette års prøver henlagt til Billund Ridecenter, hvor berider Allan Blomgren vil stå for afprøvningen. Fire heste var mødt og alle blev indsynet.

    Afslutning på prøven finder sted den 29. september 2018, der begyndes kl 09:00. Ved afslutning vil yderligere fire heste møde for at aflægge 1 dags rideprøve.