• Materialeprøve 2017

Indkaldelse til Generalforsamling d. 4/3 - 2018

Der indkaldes til årlig ordinær generalforsamling i Dansk Oldenborg Avl d. 4. marts 2018

Søndag den 4 marts kl. 10.30 i den gamle Smedje på Vilhelmsborg.

Dagsorden ifølge vedtægternes kap. 5 http://www.danskoldenborgavl.dk/index.php/foreningen/vedtaegter

På valg er Niels Grøndahl og Wenche Hansen. Begge er villige til at modtage genvalg.

Af hensyn til frokost spisning, bedes man såfremt at man ønsker dette, tilmelde sig til Wenche Hansen senest 27 februar på mail   

Pris for frokost vil være 150,- kr. inkl. 1 øl eller vand

Med venlig hilsen Bestyrelsen i DOA.